1. hẻm lý văn phức, cô gái trong cửa sổ  (ly van phuc alley, girl in window)
       
     
2. quầy góc phố (corner stall)
       
     
3. ba mươi tháng tư (april 30th anniversary)
       
     
4. quận sáu, nhậu (district six, night snack)
       
     
5. lý thái tổ (emperor ly thai to, founder of the lý dysnaty)
       
     
6. cây vàng (golden trees)
       
     
7. hủ tíu (pork noodle soup)
       
     
8. bánh bao (steamed buns)
       
     
9. quận sáu, cây mai (district six, new year trees)
       
     
10. bệnh viện chợ rẫy, sân trong (cho ray hospital, courtyard)
       
     
11. bệnh viện chợ rẫy, cờ đỏ (cho ray hospital, red flag)
       
     
12. hẻm lý văn phức, cột đèn (ly van phuc alley, lamp post)
       
     
13. chủ tịch hồ chí minh (president ho chi minh)
       
     
14. cảnh sau nhà anh long (view from cousin long’s apartment)
       
     
15. đường vỏ thị sáu, bắp nóng (vo thi sau avenue, hot corn)
       
     
16. cảnh trước mặt nhà (view in front of apartment)
       
     
17. cảnh sau nhà (view from behind apartment)
       
     
18. rửa xe (motorbike wash)
       
     
19. cảnh ngoài xưởng điêu khắc của ông hoàI (view from mr. hoai sculpture studio)
       
     
20. hồ hoàn kiếm (hoan kiem lake)
       
     
1. hẻm lý văn phức, cô gái trong cửa sổ  (ly van phuc alley, girl in window)
       
     
1. hẻm lý văn phức, cô gái trong cửa sổ (ly van phuc alley, girl in window)

thành phố hồ chí minh, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print
20 in. x 13.5 in.

2. quầy góc phố (corner stall)
       
     
2. quầy góc phố (corner stall)

thái nguyên, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print

19.75 in. x 13 in.

3. ba mươi tháng tư (april 30th anniversary)
       
     
3. ba mươi tháng tư (april 30th anniversary)

thành phố hồ chí minh, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print

19.5 in. x 13.5 in.

4. quận sáu, nhậu (district six, night snack)
       
     
4. quận sáu, nhậu (district six, night snack)

thành phố hồ chí minh, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print
19.5 in. x 13.5 in.

5. lý thái tổ (emperor ly thai to, founder of the lý dysnaty)
       
     
5. lý thái tổ (emperor ly thai to, founder of the lý dysnaty)

hà nội, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print
20 in. x 13 in.

6. cây vàng (golden trees)
       
     
6. cây vàng (golden trees)

thành phố hồ chí minh, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print
12.75 in. x 19 in.

7. hủ tíu (pork noodle soup)
       
     
7. hủ tíu (pork noodle soup)

hà nội, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print

19 in. x 12.5 in.

8. bánh bao (steamed buns)
       
     
8. bánh bao (steamed buns)

hà nội, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print
12.75 in. x 19 in.

9. quận sáu, cây mai (district six, new year trees)
       
     
9. quận sáu, cây mai (district six, new year trees)

thành phố hồ chí minh, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print
20 in. x 12.75 in.

10. bệnh viện chợ rẫy, sân trong (cho ray hospital, courtyard)
       
     
10. bệnh viện chợ rẫy, sân trong (cho ray hospital, courtyard)

thành phố hồ chí minh, việt nam, 2003
lacquered chromogenic print

19 in. x 15 in.

11. bệnh viện chợ rẫy, cờ đỏ (cho ray hospital, red flag)
       
     
11. bệnh viện chợ rẫy, cờ đỏ (cho ray hospital, red flag)

thành phố hồ chí minh, việt nam, 2003
lacquered chromogenic print
20 in. x 14.5 in.

12. hẻm lý văn phức, cột đèn (ly van phuc alley, lamp post)
       
     
12. hẻm lý văn phức, cột đèn (ly van phuc alley, lamp post)

thành phố hồ chí minh, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print

12.75 in. x 19 in.

13. chủ tịch hồ chí minh (president ho chi minh)
       
     
13. chủ tịch hồ chí minh (president ho chi minh)

hà nội, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print
19 in. x 15 in.

14. cảnh sau nhà anh long (view from cousin long’s apartment)
       
     
14. cảnh sau nhà anh long (view from cousin long’s apartment)

hà nội, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print
14 in. x 19 in.

15. đường vỏ thị sáu, bắp nóng (vo thi sau avenue, hot corn)
       
     
15. đường vỏ thị sáu, bắp nóng (vo thi sau avenue, hot corn)

thành phố hồ chí minh, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print
20 in. x 13 in.

16. cảnh trước mặt nhà (view in front of apartment)
       
     
16. cảnh trước mặt nhà (view in front of apartment)

thành phố hồ chí minh, việt nam, 2004
lacquered chromogenic print
21.5 in. x 19.5 in.

17. cảnh sau nhà (view from behind apartment)
       
     
17. cảnh sau nhà (view from behind apartment)

thành phố hồ chí minh, việt nam, 2004
lacquered chromogenic print
26.75 in. x 20 in.

18. rửa xe (motorbike wash)
       
     
18. rửa xe (motorbike wash)

thái nguyên, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print
29.5 in. x 20 in.

19. cảnh ngoài xưởng điêu khắc của ông hoàI (view from mr. hoai sculpture studio)
       
     
19. cảnh ngoài xưởng điêu khắc của ông hoàI (view from mr. hoai sculpture studio)

thái nguyên, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print
13.75 in. x 19 in.

20. hồ hoàn kiếm (hoan kiem lake)
       
     
20. hồ hoàn kiếm (hoan kiem lake)

hà nội, việt nam, 2005
lacquered chromogenic print
19 in. x 12.75 in.